Monday, August 30, 2010

Ikatan Bunga Geti Tunggal

Ikatan bunga geti tunggal


Kedua dua ikatan bunga geti tunggal dan ikatan bunga geti berganda adalah digunakan untuk menyambungkan dua tali yg berlainan saiz. Tujuan supaya kedua tali tidak akan terlucut ketika basah. 

Bunga geti tunggal dibentuk dengan membuat lingkaran dengan tali saiz besar dan hujung tali bersaiz kecil dimasukkan ke atas melalui lingkaran menjadikan satu setengah belit di sekeliling tali besar. Tak cukup kuat? Jika ingin pastikan lagi ikatan tidak akan terlucut, tambah belitan pada tali bersaiz besar dengan lakukan ikatan bunga geti berganda.

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...