Wednesday, August 18, 2010

Ikatan Simpul Mati

Ikatan Simpul Mati / Thumb Knot
Ikatan simpul mati dibentuk dengan membuat satu lingkaran dan kepala tali dimasukkan ke dalam lingkaran dan di tarik. Satu ikatan yang tidak mudah terurai sebab itu le dipanggil simpul mati :) .
satu simpulan tali yang mudah yang biasa digunakan untuk sebagai ikatan di hujung tali untuk menahan batang tali dari terurai. Simpulan mati boleh juga dibuat sebagai bonjolan untuk memudahkan tempat memegang. Ikatan simpul mati juga boleh digunakan unuk sebagai ikatan tali khemah contohnya dengan melakukan ikatan ke batang pokok.

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...